Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 


+Aktualności+

REFLEKSJA

 

„Każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.

Jak często wracasz myślami do przeszłości? Dzieciństwo, w którym na podwórku byliśmy zdolni zrobić coś z niczego… Szkoła, w której nauczyciel budził respekt u największych łobuzów… Spontaniczne spotkania z sąsiadami wynikające z tego, że mieliśmy więcej czasu… Praca zanurzona w atmosferze mniejszej nerwówki. Mówiąc krótko: „Kiedyś było lepiej”. Wydaje się, że to powiedzenie sprawdza się także, gdy popatrzymy na wiarę. Gdzie są dzisiaj te tłumy na majówkach i procesjach? Gdzie się podziała bojaźń Boża?

Jeśli się tak rzeczy mają, to może warto wkładać cały wysiłek, aby ocalić to, co nam zostało? Czy jednak w ten sposób nie patrzymy za bardzo do tyłu, w przeszłość? Czy dzisiaj nie ma pośród nas dobra, którego możemy nie zauważyć, jeśli będziemy „konserwować”, to co mamy od dawna? Przeszłość jest „inwestycją Pana Boga”. On liczy na to, że będziemy umieli pomnażać to, co dobre, a jednocześnie nie zaniedbamy znaków działania Ducha Świętego wokół nas.

„Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii, pojawiają się nowe drogi, twórcze metody, inne formy wyrazu, bardziej wymowne znaki, słowa zawierające nowy sens dla dzisiejszego świata” – niech te słowa papieża Franciszka zainspirują nas do łączenia tego, co stare z tym, co nowe.

 

Święty Jan Paweł II o rodzinie

„Dlatego, że miłość małżonków jest szczególnym uczestnictwem w tajemnicy życia i miłości samego Boga, Kościół ma świadomość, że otrzymał specjalne posłannictwo strzeżenia i ochraniania tak wielkiej godności małżeństwa i tak wielkiej odpowiedzialności za przekazywanie życia ludzkiego”.

Kościół jest konserwatywny – ta teza dla jednych jest usprawiedliwieniem niechęci do Kościoła, dla innych przeciwnie, emocjonalnej bliskości. Niewątpliwie rodzina i życie wpisuje się w świat niezmiennych wartości, ale powód niezmiennej obrony tego skarbu leży o wiele głębiej – są to dary od Boga.

 

 

 

 

 

 

® Parafia pod wezwaniem Św. Jana Nepomucena w Rybniku – Chwałecicach.
Wszelkie prawa zastrzeżone.